Glitter Words
Share |

Friday, October 7, 2011

Tugasan KRT3013 TMK (PJJ)

TUGASAN KRT3013 TMK

1. Tugasan 1A
- Forum 10 %
- Tarikh Akhir 03/10/2011

2. Tugasan 1B
- Esei 20%
- Secara individu
- Cara hantar email kepada pensyarah mengikut kumpulan
- 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format pdf / doc / mana2 format yang sesuai.

Soalannya :
Teknologi Komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah. Sebagai guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

A. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam billik darjah.
B. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (B)

3. Tugasan 1C
- Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru.
- Markah akan diberi mengikut perkembangan blog.
- Tarikh akhir 12/12/2011

No comments:

Post a Comment