Glitter Words
Share |

Friday, December 9, 2011

Kesalahan Umum Tatabahasa

Ayat Tergantung  病句

1. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.
2. Dalam susunan biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.
3. Contohnya:

   a) Bola itu melantun.

   b) Haiza tidur di dalam biliknya.

4. Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan letak predikat di depan
5. Contohnya:

   a) Melantunkah bola itu?

   b) Tidurkah Haiza di dalam biliknya?

6. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan tidak ada predikatnya bukan ayat.

7. Contoh-contoh ayat yang salah dan betul.

   i) Di seluruh dunia mengecam tindakan yang kejam itu.  (salah)

      Penduduk di seluruh dunia mengecam tindakan yang kejam.  (betul)


  ii) Untuk mengurangkan masalah ponteng sekolah, perlu bekerjasama dengan ibu
      
      bapa pelajar.  (salah)

      Untuk mengurangkan masalah ponteng sekolah, pihak sekolah perlu bekerjasama
      
      dengan ibu bapa pelajar. (betul)

No comments:

Post a Comment